Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

Η αξιολόγηση

Η πρόοδος των σπουδαστών αξιολογείται κατά ένα μέρος σύμφωνα με την επίδοσή τους κατά την διάρκεια του έτους.  Επίσης αξιολογείται η συμμετοχή τους στα φροντιστήρια, στα σεμινάρια και στις διαλέξεις και η απόδοσή τους στα εργαστήρια (όταν απαιτείται).

Η αξιολόγηση ολοκληρώνεται μετά τις εξετάσεις στο τέλος κάθε έτους.

Σημειώνουμε ότι τα τελικά αποτελέσματα κάθε έτους ανακοινώνονται από το Βρετανικό Πανεπιστήμιο, το οποίο εκδίδει και τα πτυχία.

 

Κατά το 2015-16, λόγω της γενικότερης κατάστασης, αναστείλλαμε την λειτουργία των κολλεγιακών μας προγραμμάτων.  Οι πληροφορίες που δίνουμε για τα προγράμματά μας αφορούν τα τμήματα σπουδών όπως λειτουργούσαν κατά το 2013-14 και όπως θα λειτουργήσουν ξανά κατά το 2018-19.