Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

Το Ελληνοβρετανικό

Το κολλέγιο

Η ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ιδρύθηκε το 1989 με σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για αποφοίτους λυκείου και επαγγελματίες σε όλα τα επίπεδα.

Μεταξύ αυτών είναι:

- Η τριτοβάθμια εκπαίδευση

- Η ελληνική γλώσσα σε ξένους

- Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση

- Η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα και άλλες σχετικές δραστηριότητες

Το ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ Κολλέγιο λειτούργησε από το 1989 έως το 2014 σε συνεργασία με βρετανικά πανεπιστήμια και άδεια του Υπουργείου Παιδείας.  Το φθινόπωρο του 2014 ανέστειλε λόγω της γενικότερης κατάστασης την λειτουργία των κολλεγιακών προγραμμάτων.   Οι πληροφορίες που δίνουμε για τα προγράμματά μας αφορούν τα τμήματα σπουδών όπως λειτουργούσαν κατά το 2013-14 και όπως θα λειτουργήσουν ξανά κατά το 2021-22.

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού λειτουργεί από το 1972 με το όνομα  "ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ" ασχολείται με την έρευνα και την ανάπτυξη μεθόδων και εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ενώ παραλλήλως προσφέρει και μία μεγάλη σειρά προγραμμάτων διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού.

Τέλος, η εταιρεία έχει μεγάλη διεθνική δραστηριότητα στην εκτέλεση εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων στους τομείς της ελληνικής γλώσσας (μέσω του Κέντρου Ελληνικών "Μέγας Αλέξανδρος") αλλά και της Βιολογικής Γεωργίας και Αγροτουρισμού μέσω της αδελφής εταιρείας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Εξ άλλου, κατανοώντας την ανάγκη για συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επιμόρφωση, η ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΗ προχώρησε στην ίδρυση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΩΝ, μέσω του οποίου αναπτύσσει εφαρμοσμένη έρευνα σε αυτόν τον νέο επιστημονικό κλάδο ενώ παραλλήλως προσφέρει μια μεγάλη σειρά σεμιναρίων, μακροχρόνιων και βραχυχρόνιων, για επαγγελματική εξειδίκευση και για γενική μόρφωση σε πολλούς σχετικούς τομείς.