Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

Η χρήση της Χοροθεραπείας στην εκπαίδευση και την υγεία - Νέα έναρξη 6/6/2017

 

Δείτε φωτογραφικό υλικό από το τμήμα Dance Therapy

Πατήστε εδώ και εδώ για να δείτε video του τμήματος Χοροθεραπείας

Η Χοροθεραπεία είναι μια δημιουργική ψυχοθεραπεία. Το μέσον της είναι η κίνηση, η έκφραση δηλαδή μέσα από το σώμα. Σκοπός της είναι να προσφέρει στο άτομο ένα ασφαλές θεραπευτικό πλαίσιο όπου μπορεί να εξερευνήσει τον εαυτό του και τις σχέσεις του με τους άλλους σε σωματικό, συναισθηματικό και πνευματικό επίπεδο.

Η Χοροθεραπεία στηρίζεται στην αρχή ότι ο τρόπος που κινούμαστε και εκφραζόμαστε μη λεκτικά εκδηλώνει τον τρόπο που αισθανόμαστε και σχετιζόμαστε με τους άλλους. Το σώμα γνωρίζει, είναι μέσον πρόσβασης στο προσωπικό και συλλογικό ψυχικό υλικό. Είναι ικανό να μας οδηγήσει σε μια αδιαμφισβήτητη γνώση του ποιοί είμαστε, τι αισθανόμαστε, ποιές είναι οι ανάγκες μας και ποιές οι επιλογές μας, αρκεί να το αφουγκραστούμε και να εμπιστευτούμε την σοφία του. Μαθαίνοντας να το ακούμε και να το παρατηρούμε ερχόμαστε σε μεγαλύτερη, βαθύτερη και αληθινή επαφή με τον εαυτό μας.  Το σώμα μας δίνει πληροφορίες για το πώς διαχειριζόμαστε τον εσωτερικό μας κόσμο και πώς τον προβάλλουμε προς τα έξω.

Η θεραπεία μέσω του χορού και της κίνησης βασίζεται στην παρατήρηση και ερμηνεία των κινήσεων και στάσεων του σώματος, στην εκδήλωση και έκφραση του Εαυτού μέσω της αυθεντικής ελεύθερης κίνησης του σώματος, στην ενδυνάμωση των φυσικών πόρων δύναμης που έχουμε διαθέσιμους για την διαχείριση των συναισθημάτων μας και στην ανακάλυψη νέων επιλογών και δυνατοτήτων. Είναι το απόλυτο και μοναδικό μέσο που έχουμε διαθέσιμο για να δημιουργήσουμε αλλαγή στην ζωή μας και στον τρόπο που βιώνουμε τον εαυτό μας, επειδή σε αυτό «κατοικούμε» και με αυτό εκφραζόμαστε και δημιουργούμε ανά πάσα στιγμή. Η Χοροθεραπεία προσεγγίζει τη θεραπεία σαν ένα όλον, όπου οι ψυχικοί παράγοντες επηρεάζουν τις σωματικές συνθήκες και αντίστροφα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στο ετήσιο πρόγραμμα χρήσης της Χοροθεραπείας στην Εκπαίδευση και την Υγεία, οι σπουδαστές διδάσκονται  σε βάθος κινητικό αυτοσχεδιασμό, σωματική αυτογνωσία, ψυχολογία και δεξιότητες, μεθόδους και εφαρμογές της   Χοροθεραπείας.

Τα μαθήματα  γίνονται θεωρητικά και βιωματικά.

Η αξιολόγηση  γίνεται μέσω εργασιών.

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα, οι σπουδαστές θα είναι σε θέση:

·  Να αντιλαμβάνονται και να παρατηρούν την κίνηση και την έκφραση του ατόμου μέσα από την κίνηση και την μη λεκτική επικοινωνία, ως εργαλείο για την εργασία τους

·  Να χρησιμοποιήσουν νέες δεξιότητες προς διευκόλυνση, θεραπευτική/εκπαιδευτική παρέμβαση και αλληλεπίδραση σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, με διαφορετικούς πληθυσμούς, στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης

·  Να αξιοποιούν την διευρυμένη αντίληψη και εμπειρία του δικού τους σώματος και της δικής τους δυνατότητας να εκφράζονται και να σχετίζονται μέσα από την κίνηση στην εργασία τους με τους άλλους

·  Να προωθήσουν την προσωπική τους εξέλιξη και αυτογνωσία

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (40 ΩΡΕΣ)

·     Εξελικτική ψυχολογία

·     Ψυχοθεραπευτικές Σχολές/προσεγγίσεις

·      Κλινική Ψυχολογία

 

ΚΙΝΗΣΗ (80 ΩΡΕΣ)

·      Κινητικός Αυτοσχεδιασμός

·      Σωματική Αυτογνωσία

·      Σύστημα Ανάλυσης Κίνησης (Laban/Bartenieff Movement Analysis)

 

B’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (65 ΩΡΕΣ)

·      Τέχνες & Ψυχανάλυση «Γνωριμία με τις άλλες δημιουργικές θεραπείες» (40 ώρες)

·      Βιωματικά εργαστήρια «Γνωριμία με τις άλλες θεραπείες μέσω τέχνης» (25 ώρες)

 

ΧΟΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (80 ΩΡΕΣ)

·      Βιωματική ομάδα Χοροθεραπείας (traininggroup) (20 ώρες)

·      Κινητικός αυτοσχεδιασμός (20 ώρες)

·      Εφαρμογή του Laban/BartenieffMovementAnalysisκαι ψυχολογικοί συμπερασμοί (20 ώρες)

·      Δεξιότητες, μέθοδοι και εφαρμογές της Χοροθεραπείας (Βιωματικό εργαστήρι) (20 ώρες)

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (40 ώρες)

Εισηγήτρια: Μαρία Καρκανιά, Διευθύντρια του Τομέα Ψυχολογίας, Παιδαγωγός- Ψυχολόγος

Το μάθημα χωρίζεται σε τρία μέρη (Εξελικτική Ψυχολογία, Σχολές Ψυχοθεραπείας, Κλινική Ψυχολογία).

Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να αποκτήσουν οι σπουδαστές βασικές γνώσεις της επιστήμης της Ψυχολογίας οι οποίες τους είναι απαραίτητες για την άσκηση του Επαγγέλματος της Χοροθεραπείας. Σπουδάζουν Εξελικτική Ψυχολογία και θα μελετούν  όλα τα αναπτυξιακά στάδια του ανθρώπου από την γέννησή του.  Προσεγγίζουν όλες τις βασικές Σχολές Ψυχοθεραπείας (Ψυχαναλυτική, Αναλυτική, Συμπεριφοριστική, Γνωστική, Ανθρωπιστική, Ολιστική, Υπαρξιστική, Συστημική, Ψυχοσυνθετική).  Στο τρίτο μέρος του μαθήματος της  Κλινικής  Ψυχολογίας  οι σπουδαστές θα αποκτούν  τις απαραίτητες γνώσεις για να μπορούν να κάνουν διάγνωση χρησιμοποιώντας την κατάλληλη θεραπευτική μέθοδο.

 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΣ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (40 ώρες)

Εισηγήτρια: Όλια Μουρουζίδου, Χορεύτρια, καθηγήτρια σύγχρονου χορού

Οι σπουδαστές θα διδαχθούν σε βάθος κινητικό αυτοσχεδιασμό. Στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία με το σώμα ως μέσο έκφρασης, επαφής και επικοινωνίας.

 

ΤΕΧΝΕΣ & ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ (40 ώρες)

Εισηγήτρια: Μαρία Καρκανιά

Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να μπει ο σπουδαστής σε βάθος στις θεωρητικές  προσεγγίσεις οι οποίες  συνδέουν τις Τέχνες με την θεραπεία.  Ο σπουδαστής θα μελετά  τις  ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις οι οποίες ενημερώνουν θεωρητικά τις δημιουργικές θεραπείες με παραδείγματα και ανάλυση περιστατικών.

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ(Laban/Bartenieff Movement Analysis) (20 ώρες)

Εισηγήτρια: Εριφύλη Δαφέρμου, Χορεύτρια, ΜΑ in Dance Theater Practice - Laban Center London

Θα διδαχθεί το βασικό λεξιλόγιο του συστήματος ανάλυσης κίνησης όπως αυτό διδάσκεται στο LabanCentreτου Λονδίνου. Θα δοθούν τα εργαλεία με τα οποία οι σπουδαστές θα μάθουν να παρατηρούν, να αντιλαμβάνονται, να σημειώνουν και να αναλύουν τις διαφορετικές ποιότητες κίνησης και την μη λεκτική επικοινωνία.

 

ΧΟΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (μεθοδολογία, traininggroup, εφαρμογή ανάλυσης κίνησης) (40 ώρες)

Εισηγήτρια: Αναστασία Νικολίτσα, Υπεύθυνη του Προγράμματος, Χοροθεραπεύτρια, ΜΑ in Dance Movement PsychotherapyLaban City University

Τα μαθήματα αυτής της θεματικής είναι βιωματικά.  Στόχος τους είναι το βίωμα και η εφαρμογή  της Χοροθεραπείας στην πράξη. Οι σπουδαστές εκπαιδεύονται στην παρατήρηση, συνειδητοποίηση και ερμηνεία της προσωπικής κίνησης και της κίνησης των άλλων. Μαθαίνουν να αναγνωρίζουν το νόημα της μη λεκτικής επικοινωνίας και να χρησιμοποιούν την γνώση αυτή ως εργαλείο θεραπείας και αλλαγής. Η διδασκαλία περιλαμβάνει την εφαρμογή της Χοροθεραπείας σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, μέσα από βιωματικές ασκήσεις και εργασίες, προβολή  βίντεο, ομαδικές συζητήσεις, παραδείγματα και πρακτική εφαρμογή της θεωρητικής γνώσης. 

 

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ (20 ώρες)

Εισηγήτρια: Αναστασία Νικολίτσα

Στο βιωματικό εργαστήρι της Σωματικής Αυτογνωσίας θα διερευνηθεί η αλληλεπίδραση νου-σώματος, η εμπειρία του Εαυτού, δηλαδή, μέσα από το σώμα, τις αισθήσεις και την κιναίσθησή του. Εξερευνώντας βήμα βήμα, από μέσα προς τα έξω, την αίσθηση και αντίληψη του σώματος και την σχέση του με το περιβάλλον,  μια πιο εσωτερική αντίληψη του Εαυτού θα προκύψει από αυτή την εκπαίδευση. Η μεθοδολογία είναι μια σύνθεση των αναπτυξιακών νευρομυΐκών μοτίβων μελετημένα από την Irmgard Bartenieff, το σύστημα ανάλυσης κίνησης του Rudolf vonLaban, καθώς και διάφορες τεχνικές σωματικής εργασίας (somatics), όπως Feldenkrais, Body-Mind Centering, ελεύθερος και καθοδηγούμενος αυτοσχεδιασμός και κινητικός διαλογισμός.

Το μάθημα αποτελεί την απαραίτητη προπαρασκευή για τα υπόλοιπα μαθήματα κίνησης του εκπαιδευτικού προγράμματος, με στόχο την βαθμιαία ανάπτυξη της φυσικής ικανότητάς μας να κινούμαστε πιο ελεύθερα, να αισθανόμαστε συνδεδεμένοι με τον Εαυτό μας και να απολαμβάνουμε την φυσική εκδήλωση του Εαυτού μέσα από τον χορό και την κίνηση.

 

ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ (25 ώρες)

Εισηγήτρια: Μαρία Καρκανιά

Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να έρθουν οι σπουδαστές σε γνωριμία με τις άλλες θεραπείες μέσω Τέχνης (Θεραπεία μέσω των Εικαστικών, Μουσικοθεραπεία, Δραματοθεραπεία, Παιγνιοθεραπεία)

Οι σπουδαστές παρακολουθούν  βιωματικά εργαστήρια από τις άλλες θεραπείες μέσω Τέχνης.  Από το πρόγραμμα ορίζεται η παρακολούθηση τουλάχιστον πέντε ωρών από τις υπόλοιπες προσεγγίσεις, μπορούν όμως να παρακολουθήσουν και περισσότερες ώρες.

 

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Μαρία Καρκανιά (Διευθύντρια Τομέα Ψυχολογίας)

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Μαρία Καρκανιά είναι απόφοιτος του Παιδαγωγικού Τμήματος του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του τμήματος Ψυχολογίας του UniversityofWales. Συνέχισε τις σπουδές της στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα MBAμε κατεύθυνση στη Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού του UniversityofWales.

Έχει σπουδάσει Χορό μοντέρνο ( ISTD),  φλαμένκο (SpanishDanceSociety)  , αφρικάνικο (afro-modern) στις σχολές Χορού Ντιάνα Θεοδωρίδου, Φωκάς Ευαγγελινός, studioΧορός- Χώρος (Μέτσης)  και σύγχρονο στη σχολή χορού PKDanceschool.

Έχει σπουδάσει πιάνο και αρμονία στο Εθνικό Ωδείο (Παράρτημα Ψυχικού).

Είναι Ψυχολόγος με Ψυχοδυναμική  κατεύθυνση και χρησιμοποιεί θεραπείες μέσω Τεχνών στη θεραπευτική δουλειά της με παιδιά και εφήβους και νέους.

Εξειδικεύεται στη χορήγηση των  ιχνογραφικών προβολικών  τεστ διάγνωσης , Η.T.P(House–Tree- Person), Drawamotherwithherchild, KineticFamily, FairyTaleTest.

Είναι πιστοποιημένη από την Άριστον Ακαδημία Υπολογιστών για τη χορήγηση των τεστ CareerGuidanceκαι AristonLearningStyles( τεστ προσωπικότητας, κλίσεων και δεξιοτήτων).

Είναι συγγραφέας της Παιδικής σειράς βιβλίων «Ανακαλύπτω τα Επαγγέλματα»  (Ανακαλύπτω τα επαγγέλματα Υγείας , Ασφαλείας, Καλλιτεχνικά ), (Εκδοτική Άλφα).

Είναι μέλος της  Βρετανικής Εταιρείας Ψυχολόγων (B.P.S).

 

Αναστασία Νικολίτσα – Υπεύθυνη του Προγράμματος

Χοροθεραπεύτρια – Σωματική Ψυχοθεραπεύτρια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γεννήθηκε στις 04/08/74. Εκπαιδεύτηκε από πολύ μικρή στην τέχνη του χορού και συνέχισε σε επαγγελματικό επίπεδο τις σπουδές της στην Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού της Άννας Πέτροβα. 

Κατόπιν, συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές Xoροθεραπείας (Μ.Α. in Dance Movement Psychotherapy) στο Laban Centre/City University του Λονδίνου, και κατόπιν εκπαιδεύτηκε στην Eφαρμοσμένη Κινησιολογία (Applied Kinesiology).

 Το 1998-2002 εργάστηκε σε ιδρύματα, σχολεία και ψυχιατρικά νοσοκομεία του Λονδίνου, με άτομα από 4-100 ετών και τα τελευταία 12 χρόνια ιδιωτικά στην Αθήνα με ενήλικες με ψυχοσωματικά συμπτώματα και νευρώσεις.

Έχει διδάξει Ανάλυση Κίνησης του Laban (LMA) στο Laban Centre και στο Metropolitan University του Λονδίνου. Το 2010 εκπαιδεύτηκε στην Νευροφυτοθεραπεία και στην Ανάλυση Χαρακτήρα στο  Κέντρο Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής «Βίλχελμ Ράιχ», στην Αθήνα και το 2014 εκπαιδεύτηκε στην Σωματική Τραυματοθεραπεία με την Jane Simington.

Από το 2004 διεξάγει βιωματικά σεμινάρια και θεραπευτικές ομάδες στην Αθήνα αλλά και σε άλλες πόλεις της χώρας.

 Έχει παρουσιάσει την δουλειά της στο Συνέδριο Πρόληψης της Παιδικής Κακοποίησης, στην Αθήνα που διοργανώνεται τακτικά από την Διεπιστημονική Εταιρία Ψυχολογικής Παρέμβασης  Όμπρέλα’ το 2008.

Πορίσματα από την διπλωματική της εργασία έχουν αναφερθεί στο βιβλίο της Patricia Pallaro (2007),  "Authentic Movement: Moving the Body, Moving the Self, Being Moved". 

Έχει εργαστεί εθελοντικά στο Κέντρο Ζωής διεξάγοντας τακτικές ομάδες αυτοβοήθειας με οροθετικούς για 2 χρόνια και πρόσφατα ξεκίνησε ομάδα Χοροθεραπείας σε ξενώνα υποδοχής ασυνόδευτων εφήβων από την Συρία και το Αφγανιστάν.

 

Eριφύλη Δαφέρμου

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Εριφύλη Δαφέρμου αποφοίτησε από την επαγγελματική σχολή χορού Μοριάνοβα – Τράστα. Με υποτροφία του ΙΚΥ συνέχισε τις σπουδές της στο LabanCenterLondonμε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MADanceTheaterPractice. 

Στο πλαίσιο σπουδών της στο Λάμπαν χορογράφησε τα έργα Tetragrammeκαι Tetragramme2 (BonnieBirdtheater2003).

Από  το 2006 – 2012 ήταν χορογράφος και βασική χορεύτρια των Dirty Granny Tales (ιδρυτικό μέλος) έχει χορογραφήσει και χορέψει τα έργα Inversed world(2006), Didi’sson(2009), Jealous(2010), Rejection(2011) με τα οποία η ομάδα περιόδεψε στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  (www.dirtygrannytales.org)

Mεταξύ άλλων έχει συνεργαστεί με τους Θέαμα και Άλλη πλευρά (2001), Seresta(2002), Kreativ kompanie x thesis(2004, 2006), Tranzito(2008), ), Χορόνδε (2011, 2012), Face the Fact (2013), τον Μιχάλη Φραγκιαδάκη και το Λύκειο Ελληνίδων Σητείας (2013), καθώς και με το Μέγαρο μουσικής Αθηνών (2005) και την Αποστολία Παπαδαμάκη (2004, 2011).

Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια με τους Rina Shenfeld, Κώστα Φιλίππογλου, Vincent Cacialono, Michael Schumacher, Gwen Welliver, Katie Duck, Katrina Brown, Keren Levi, LauraMoro, Maryo’ DonnellFulkerson, Inaki Azpillaga, Vahid, Julyen Hamilton, Juan Kruz Diaz De Garaio Esnaola, Hofesh dance company, DV8 κ.α.

Ως καθηγήτρια σύγχρονου χορού και αυτοσχεδιασμού έχει συνεργαστεί με την Ανωτέρα σχολή χορού της Εθνικής Λυρικής σκηνής(2011 – 2012), το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου  Θράκης(2008), τον Δήμο Φιλοθέης, την σχολή χορού Μαρίνας Πολλάτου, και το Ash in art.

Από το 2005 διδάσκει στην επαγγελματική σχολή χορού ΜοριάνοβαΤράστα  συγχρονο χορό και αυτοσχεδιασμό, για την οποία έχει χορογραφήσει τα έργα «Περνώντας…» (2011- 2012), «Λίγο πριν, λίγο μετά, λίγο ακόμη…» (2013) «Κινούμενες φωνές»(2013), «Νοικοκυρέματα»(2015), «Απολιτίκ»(2015).

Το 2013 ίδρυσε τον χώρο Lalo(www.choroslalo.gr) ως έδρα της ομάδας Λαλώ με στόχο την φιλοξενία σεμιναρίων, προβών και την στέγαση έρευνας γύρω από τον χορό και την κίνηση.

Παίζει πιάνο και ασχολείται με το θέατρο και την δημιουργική γραφή.


Όλια Μουρουζίδου

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Όλια Μουρουζίδου είναι χορεύτρια και καθηγήτρια του σύγχρονου χορού.

Αποφοίτησε από την Επαγγελματική Σχολή Χορού Ραλλού Μάνου (2007).

Αυτή τη στιγμή διδάσκει σύγχρονο χορό και Power Movement στη σχολή χορού PK Dance School, όπου στεγάζεται στο Θέατρο ΠΚ.

Επίσης είναι μέλος της Χοροθεατρικής ομάδας  του Παύλου Κουρτίδη από το 2009 και έχει χορέψει στις παραγωγές ‘ Λαβύρινθος’ (θέατρο Παλλάς, 2016), ‘ Σπίτι από Γέφυρες’ (θέατρο ΠΚ, 2015), ‘Φράνγκεστάϊν (θέατρο ΠΚ, 2010-11), ‘ Society says’( θέατρο ΠΚ 2010) , ‘Μόνος’ ( θέατρο Πκ, 2009).

Τον Ιούνιο του 2016 χόρεψε με την ομάδα του Αμερικανού χορογράφου David Dorfman σε συνεργασία με την Αποστολία Παπαδημάκη στην παράσταση ‘ Μεταμόρφωση’ στο Κέντρο Πολιτισμού του  ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Έχει συμμετάσχει στο 11ο διεθνές φεστιβάλ σύγχρονου χορού στο Κάϊρο, και στο  φεστιβάλ Ελλήνων χορογράφων. Έχει επίσης χορογραφήσει σε συνεργασία με τη Ζωή Σωτηροπούλου την παράσταση ‘ Crows…crawl’ της νεοσύστατης ομάδας σύγχρονου χορού Crows.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί απόφοιτοι  Ψυχολογίας, Ψυχιατρικής, Φιλολογίας, Παιδαγωγικών και άλλων ανθρωπιστικών επιστημών.

Απόφοιτοι Σχολών Χορού ή Θεάτρου  και επαγγελματίες χορευτές.

Στο πρόγραμμα μπορούν να γίνουν επίσης να γίνουν δεκτοί και απόφοιτοι άλλων σχολών αρκεί να έχουν κάνει  μετεκπαίδευση στην Ψυχολογία κατόπιν συνέντευξης.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΝΕΕΣ ΕΝΑΡΞΕΙΣ 2017

Α) Έναρξη Ιουνίου 2017: 6/6/2017 – 31/1/2018

      Α’ Εξάμηνο: Ιούνιος – Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2017

      Β’ Εξάμηνο: Οκτώβριος 2017 – Ιανουάριος 2018

Στα τμήματα ενάρξεως Ιουνίου 2017 υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής σε μεμονωμένα μαθήματα

 

Β) Έναρξη Οκτωβρίου 2017: 16/10/2017 – 31/5/2018

      Α’ Εξάμηνο: Οκτώβριος 2017 – Ιανουάριος 2018

      Β’ Εξάμηνο: Φεβρουάριος – Μάιος 2018

 

ΚΟΣΤΟΣ

Το ετήσιο κόστος είναι 2.750€

Για εγγραφές μέχρι 15/5 (για την έναρξη 6/6/2017) ή 20/9 (για την έναρξη 16/10/2017) το κόστος είναι 2.500€

Εγγραφή: 500€

Το υπόλοιπο ποσό μπορεί να κατατεθεί σε δόσεις