Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

Έναρξη εγγραφών για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2018-19

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα προγράμματα Μετεκπαίδευσης στην Ψυχολογία στους παρακάτω τομείς:

- Η χρήση της Χοροθεραπείας στην εκπαίδευση και την υγεία

- Η χρήση της Θεραπείας μέσω των Εικαστικών στην εκπαίδευση και την υγεία

- Δεξιότητες και εφαρμογές της χρήσης της Δραματοθεραπείας στους χώρους της υγείας και της εκπαίδευσης

- Η χρήση της Παιγνιοθεραπείας στην υγεία και την εκπαίδευση

- Η χρήση της Μουσικοθεραπείας στην εκπαίδευση και την υγεία

- Ψυχαναλυτική Προσέγγιση (Sigmund Freud, Carl G. Jung, Jacques Lacan)

 - Ανθρωπιστική - Ολιστική - Υπαρξιστική Προσέγγιση (Carl Rogers, Fritz Pearls, Irvin D. Yalom)

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.